Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: norianah
ID:
415725

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 11/16/2023 4:09:17 AM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1987 
City TP Ho Chi Minh City Bac Ninh 
Country Nước Vietnam 
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm) 
Weight Nặng 170 lbs (78 kg) 
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn Some grad school 
Occupation NN Student 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I'm sincere, understanding, honest and caring woman,I will like to meet someone who can understand each other and build a strong relationship together 
Looking T́m Looking for someone who must have respect for other people and their dignities.  To me a person is judged by the strength of their character and respect towards others.  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network